Referenssit:
Kaivosinfra

Nordic Mines Oy

 • Laivakankaan kaivos, vesivarastoaltaan turpeen poisto 350 000  m³ , suotopato moreenista 150 000  m³ ,   2010
 • Avolouhoksen maanleikkaus- ja kalliopinnan puhdistus 450 000  m³,   2010

FQM Kevitsa Mining Oy

 • Kevitsan kaivos, avolouhoksen avaus, maanpoisto 1 000 000  m³ 
 • Avolouhinta 900 000  m³ , tiejärjestelyt ja murskaus 200000 t.   2012
 • Kevitsan kaivos, Rikastehiekka-altaan A padon korottaminen, Sodankylä 2, patorakennetta 5,5 km, maaleikkaus ja vanhojen patorakenteiden purku 200 000  m³ , louhetukipenger 900 000  m³ , lantavat, suodatin- ja eroosiosuojakerrokset murskeesta 120 000  m³ , moreenitiiviste 110 000  m³ , suotovesi salaojat- ja viemärit 3200 jm., 2013

Yara Suomi Oy

 • Apatiitin kuivatuslaitoksen maanrakennustyöt, maanleikkaus kivi- ja murskerakenteet 200 000 m³ , tiejärjestelyiden ja rautatien maanrakennustyöt, kaukolämmön siirrot, paine- ja viettoviemärinlinjojen sekä sv-käyttö- ja palovesilinjojen rakennustyöt, 2008
 • Maanpoisto- ja kalliopinnan puhdistus 1 200 000  m³,   2015-2016

Kuva: Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivos 2015-2016

Boliden Kevitsa Mining Oy

 • Stage 3, maanpoistoa 750 000  m³ , tasauslouhintaporausta 1 600 000  m³,  2016
 • Stage 4, maanpoisto ja tasauslouhinta, maanpoistoa 1 600 000  m³, 2018-2019
 • louhinta- ja louheensiirto 1 600 000  m³ , 2018-2019

Sotkamo Silver Oy

 • Sotkamo Silverin patoaltaiden rakentamien S1, S2, S3 ja Rikastushiekka-allas pintamaan poisto  ja maanleikkaus 300 000  m³ , moreenipato 300 000  m³, 2018

Talvivaara Oy, Sotkamo kaivos:

 • Tehdasalueen louhinta- ja maanrakennustyöt jakavan alapintaan saakka, maanleikkausta 300000  m³ , kallion leikkaus 80 000  m³ , murske- ja louherakenteet 230 000  m³, 2007
 • Kallion louhinta ja louherakenteet liuotuskenttien ja tehdasalueen tiejärjestelyitä varten 1000 000  m³ , Raakavesi-, ilmastus- ja saostusaltaiden rakentaminen, 2007
 • Maanleikkaus- 150000  m³ , louhinta- 40000 m³ , louhepato- ja salaojitus sekä putkitustöineen. Bioliuotuskentän lohkon 3 maanrakennustyöt, 480 000 m²  HDPE-kalvon suojakerroksen yläpintaan toleranssilla +- 2 cm, maanleikkausta 1 650 000  m³ , Kallion leikkaus 1 810 000  m³ , murskerakenteet 230 000  m³, 2007-2008  
 • Kipsisakka-altaan louhepato ja pehmeän perusmaan poisto sekä HDPE-kalvon suojarakenteet, lohko 3. maanleikkausta 600 000  m³ , kallionleikkausta 660 000  m³ , HDPE-kalvon suojarakenteet, 2008
 • Bioliuotuskentän lohkon 4 maanrakennustyöt, 480 000 m²  HDPE-kalvon suojakerroksen yläpintaan toleranssilla +- 2 cm, Kallion leikkaus 100 000  m³ , murskerakenteet 200 000  m³ , 2009
 • Sekundääriliuotuskentän HDPE-kalvon suojarakenteet, louheen kiilauskerros- ja kalvon suojakerros 540000m², 2010
 • Kipsisakka-altaan vaiheen 2 rakentaminen (lohkot 4,5 ja 6), maanleikkaus 700 000  m³ , louhepenger 850 000  m³ , HDPE-kalvon alusrakenteet 320 000 m², 2010-2011
 • Sekundääriliuotuskentän lohkon 2 maanpoisto- ja louherakenteet, maanleikkaus 600 000  m³, louherakenteet 400 000  m³, 2011
 • Kipsisakka-altaan vaiheen 1 korottaminen, louhepato 350 000  m³ , HDPE-kalvon alusrakenteet 60 000 m², 2012
 • Uraanin uuttolaitoksen altaat 4 kpl, HDPE-kalvon alusrakenteet 50 000 m² , maanleikkaus 100 000  m³ , louhepato 100 000  m³ , lvi-putkitukset 2000 m, sähköputkitukset 1000 m, betoniperustusten maatyöt 40 kpl, 2012
 • Kuusilammen avolouhos, Kalliopinnan puhdistus louhintaa varten 870 000  m³, 2007
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 1 000 000  m³, 2009-2010
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 1 150 000  m³,  2010
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 500 000  m³, 2011
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 850 000  m³, 2011

Terrafame Oy, Sotkamon kaivos

 • Sivukivikasa lohko 4, maanpoisto- ja louherakenteet, maanleikkaus 987 000 m³ , kivi- ja murskerakenteet 800 000 m³ , murskaus 605000 tn, 2016

Kuva: Terrafame, Sivukivikasa lohko 4, maanpoissto- ja louherakenteet, 2016

 • Liuosaltaiden SEM4, SLS 2 ja SLS 3 vaativien alusrakenteiden rakentamien, altaiden pinta-ala n. 50000m², Poraus 76 mm reikä 35000m, murskaus SHL-4 louhoksessa 75000t, maanleikkaus 128 000 m³ , louhinta ja louheen siirto 135 000 m³ , kuivatusrakenteet ja kaivantojen täytöt 1270 jm, päällysrakenteet 40000  m³ , putkikanaalien louheen vastaanotto 80000 m³, 2016

Kuva: Terrafame SEM 4 allas, 2016

 • Sivukivialue KL2 lohko 1, maanleikkaus 1 300 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 1 284 000  m³, murskausta 402600 tn, 2017
 • DP5 allas, maanleikkaus 234 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 39 000 m³ louhinta sis. urakkaan, murskausta 50000 tn, 2017
 • DP4 allas, maanleikkaus 175 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 216 000  m³  louhinta sis. urakkaan, murskausta 35000 tn, 2017
 • Sivukivialue KL2 lohkot 2-3, maanleikkaus 1 250 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 1 290 000  m³  louhinta sis. urakkaan, murskausta 583 000 tn, 2018
 • Kipsisakka- allas 3, maanleikkaus 525 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 630 000  m³ , murskausta 26000 tn, 2019
 • Akkukemikaalitehdas, maanleikkaus 300 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 600 000  m³ , sadevesijärjestelmän rakentaminen 1900jm, jätevesijärjestelmän rakentaminen 700jm, palovesilinja 660jm, vesijohto+paineviemärit 1440jm, 2019
 • KL2 Lohko 4 rakentaminen, maanpoistoa n. 1050 000  m³ ktd massanvaihtoineen, louhintaa + louheensiirtoa n. 840 000m³rtr, murskeita 240 000t, 2019-2020
 • KL2, lohkon 4 kalvon suojarakenteiden rakentaminen. Pienlouhe 0/200, 220 000 m³ / 420 000 m² , Kalvon alapuolinen suojakerros Kam 0/16, 420 000m² , Suojakerros KaM 0/12, 420 000 m², 2020
 • Sivukivialue KL2, lohkon 5 kalvon suojarakenteiden rakentaminen. Massanvaihto, ja maaleikkaus, pehmeän perusmaan poisto 550 000  m³ , Louherakenteita 300 000  m³ , Murskerakenteita 200 000 t, 2021
 • Sakka-allas 3 korotus tasolle +228, maanpoistoa n. 300 000m³ktd massanvaihtoineen, louhintaa + louhepenger n. 770 000m³rtr, murskerakenteita 300 000 t, 2021
Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista